català  |  castellano  |  english
TechnoSperm
recerca


Les línies de recerca principals que a Technosperm portem a terme són la criopreservació espermàtica, l'anàlisi de la qualitat espermàtica, la determinació de la patogènia en mostres seminals, la traçabilitat i proves de parentiu i les tècniques de reproducció assistida.

Participem regularment en projectes de recerca finançats a través de convocatòries públiques, i les nostres nombroses publicacions es poden veure al currículum vitae de Technosperm 
Tecnio - Be tech. Be competitive       Parc Científic i Tecnològic - Universitat de Girona       Universitat de Girona© TechnoSperm 2007 · info@technosperm.com · web: Meddia