català castellano english
TechnoSperm

Benvingut a TechnoSperm

0){ $row_img=mysql_fetch_assoc($resu_img); define('AMPLE_MAXIM',114); $alsada=$row_img['alsada_imatge']; $ample=$row_img['ample_imatge']; $ALSADA_MAXIMA=intval((AMPLE_MAXIM*$alsada)/$ample); ?> TechnoSperm és un Centre de recerca, innovació i transferència de la Universitat de Girona dedicat a la biotecnologia de la reproducció animal que es troba al Parc Cientídicc i Tecnològic. TechnoSperm pertany, a més, a la xarxa TECNIO de la Generalitat de Catalunya.