català  |  castellano  |  english
TechnoSperm
persones


Organigrama

Cognoms, Nom i Càrrec Categoria Telèfon Correu electrònic
Sergi Bonet
Director
Cap d'Àrea
Catedràtic d'Universitat (0034) 972419514 sergi.bonet@udg.edu
Marc Yeste
Sots-director
Cap d'Àrea
Investigador Ramón y Cajal (0034) 972419514 marc.yeste@udg.edu
Beatriz Fernández-Fuertes
Reproducció assistida (Cap)
Investigadora Marie Sk?odowska-Curie (0034) 972419514 beatriz.fernandez@udg.edu
Isabel Barranco
Criopreservació espermàtica (Cap)
Investigadora Juan de la Cierva (0034) 972419514 isabel.barranco@udg.edu
Estela Garcia
Cap de Laboratori
Investigadora contractada (0034) 972419514 estela.garcia@udg.edu
Mailo Briz
Criopreservació espermàtica
Professora Titular d'Universitat (0034) 972418366 mailo.briz@udg.edu
Elisabeth Pinart
Biologia Molecular
Professora Titular d'Universitat (0034) 972419514 elisabeth.pinart@udg.edu
Eva Bussalleu
Control sanitari del semen (Cap)
Professora Agregada (0034) 972418366 eva.bussalleu@udg.edu
Roser Morató
Reproducció Assistida
Professora Associada (0034) 972418366 roser.morato@udg.edu
Isabel Casas
Criopreservació espermàtica
Professora Associada (0034) 972418366 isabel.casas@udg.edu
Federico Noto
Criopreservació espermàtica
Investigador Post-doctoral (0034) 972419514 fnoto83@gmail.com
Sandra Recuero
Reproducció Assistida
Investigadora en formació (UdG) (0034) 972419514 sandra.recuero@udg.edu
Ariadna Delgado
Biologia Molecular
Investigadora contractada (0034) 972419514 ariadna.delgado@udg.edu
Julián Valencia
Criopreservació espermàtica
Investigador visitant (0034) 972419514 julian.valencia@ucaldas.edu.co
Marc Llavanera
Criopreservació espermàtica
Programa BTI (0034) 972419514
Yentel Mateo
Reproducció Assistida
Beca col·laboració (Ministeri d'Educació) (0034) 972419514
Sara Gómez
Suport general
Tècnic de laboratori (0034) 972419514 sara.gomez@udg.edu


 
Tecnio - Be tech. Be competitive       Parc Científic i Tecnològic - Universitat de Girona       Universitat de Girona© TechnoSperm 2007 · info@technosperm.com · web: Meddia