català  |  castellano  |  english
TechnoSperm
qui som


Sectors a què ens adrecem

Empreses de selecció i multiplicació porcina

Per a empreses d'aquest sector, portem a terme projectes de recerca i oferim serveis orientats a:

a) Incrementar el rendiment reproductiu dels reproductors

b) Determinar la traçabilitat reproductiva

c) Emmagatzemar semen i embrions en Bancs de Germoplasma

d) Millorar la 'sex ratio' de la descendència mitjançant el sexatge de semen i embrions

e) Determinar la paternitat, parentiu i filiació

f) Millorar la implantació de tècniques de reproducció assistida com la fecundació in vitro (FIV), la transferència embrionària (TE), la fecundació assistida (ICSI), la clonació, etc.
Centres d'inseminació artificial porcina

Per a empreses d'aquest sector, portem a terme projectes de recerca i oferim serveis orientats a:

a) Determinar la qualitat espermàtica de les dosis seminals

b) Millorar la bioseguretat (patogènia bacteriana o vírica) de les dosis seminals refrigerades i criopreservades

c) Criopreservar, envasar i emmagatzemar el semen.
Empreses d'equipaments i de material fungible per a inseminació artificial

Per a empreses d'aquest sector, portem a terme projectes de recerca i oferim serveis orientats a:

a) Millorar la qualitat espermàtica i la conservació de les dosis seminals refrigerades i criopreservades

b) Incrementar la fertililitat i prolificitat en l'aplicació de catèters per a inseminació artificial convencional, postcervical i intrauterina.


 
Tecnio - Be tech. Be competitive       Parc Científic i Tecnològic - Universitat de Girona       Universitat de Girona© TechnoSperm 2007 · info@technosperm.com · web: Meddia