català  |  castellano  |  english
TechnoSperm
recerca


Línies de recerca

Criopreservació espermàtica

La criopreservació espermàtica és un mètode de conservació indefinida del semen. A diferència del semen refrigerat que es conserva per un període no superior als 7 dies, el semen congelat es manté per temps il·limitat submergit en nitrogen líquid.

La criopreservació espermàtica està especialment indicada per a la importació i l'exportació de dosis seminals. Per raons sanitàries cada cop són més els estats que limiten l'entrada d'animals reproductors procedents d'altres països i, en conseqüència, la importació o l'exportació de semen congelat esdevé l'alternativa sanitàriament més segura per poder introduir línies genètiques d'un elevat valor econòmic.

La criopreservació espermàtica també permet crear bancs de dosis seminals que tant poden ser usats com a banc de germoplasma, és a dir, com a reserva de línies genètiques d'un alt valor genètic i econòmic, o com a emmagatzematge de dosis seminals per poder abastir les necessitats de les explotacions en els períodes de més baixa producció o qualitat espermàtica.

Per als centres d'inseminació artificial, la criopreservació espermàtica permet rendibilitzar millor les dosis seminals dels mascles reproductors, millorant així la gestió de les dosis seminals i la planificació de les inseminacions.

Les dosis seminals descongelades solen aplicar-se per inseminació postcervical, una tècnica d'aplicació senzilla que ofereix uns excel·lents resultats de fertililitat i prolificitat. 
Tecnio - Be tech. Be competitive       Parc Científic i Tecnològic - Universitat de Girona       Universitat de Girona© TechnoSperm 2007 · info@technosperm.com · web: Meddia