català  |  castellano  |  english
TechnoSperm
recerca


Línies de recerca

Anàlisi de la qualitat espermàtica

L'anàlisi objectiva de la qualitat espermàtica dels ejaculats, de la fracció rica o de les dosis seminals refrigerades o criopreservades és un element clau per garantir la fertilitat i la prolificitat dels mascles reproductors.
Els principals paràmetres que configuren la qualitat espermàtica són, principalment: la concentració espermàtica, la morfologia espermàtica, la motilitat espermàtica, la viabilitat espermàtica, la integritat de les membranes cel·lulars, la fragmentació de DNA i la capacitació espermàtica.

Per valorar la concentració espermàtica disposem d'aparells de mesura equivalents als espectrofotòmetres que avaluen objectivament el nombre d'espermatozoides per mil·lilitre a partir de la densitat òptica de la mostra.
Per determinar la concentració, la morfologia i la motilitat espermàtiques emprem sistemes computeritzats que ens permeten establir, objectivament, el nombre d'espermatozoides per mil·lilitre, el nombre i percentatge d'espermatozoides madurs, immadurs i aberrants, i les diverses modalitats de moviment dels espermatozoides (motilitat progressiva ràpida, progressiva lenta, circular, rotatòria, etc.).
Per determinar la viabilitat espermàtica, la integritat de les membranes plasmàtica, nuclear, acrosomal i mitocondrial, la fragmentació del DNA, la capacitació espermàtica etc. utilitzem marcadors fluorescents específics, i aconseguim valoracions específiques de tots aquest paràmetres mesurant la quantitat i tipus de fluorescència emesa per citometria de flux. 
Tecnio - Be tech. Be competitive       Parc Científic i Tecnològic - Universitat de Girona       Universitat de Girona© TechnoSperm 2007 · info@technosperm.com · web: Meddia