català  |  castellano  |  english
TechnoSperm
recerca


Línies de recerca

Determinació de la patogènia en mostres seminals

A partir de l'anàlisi del DNA mitjançant la tècnica de la PCR convencional i de la PCR Real Time podem determinar la presència o absència d'agents patògens (vírics, bacterians, etc.) en mostres seminals, sanguínies, d'orina, de femta, etc. i el grau d'infecció. Entre d'altres cal destacar les infeccions produïdes per Psedomonas spp, Micrococcus spp, Staphylococcus spp, Klebsiella spp, Escherichia coli, Citrobacter spp, Proteus spp, Actinomyces spp, Serratia spp, Enterobacter spp, Bacillus spp, Streptococcus spp, Flavobacterium spp, Actinobacillus spp, Acinetobacter spp, Lactobacillus spp, Bacteroides spp, Coryne bacterium spp, Neisseria spp, Providencia spp, Pasteurella spp, Enterobacter spp, etc. També podem detectar el virus de la síndrome reproductiva i respiratòria en porcí (PRRSV), el virus de la pesta porcina africana, el virus de la pesta porcina clàssica, el virus de la febre aftosa, el virus de la malaltia vesicular porcina, el circovirus porcí tipus 2, el pavovirus porcí, el virus de la influença porcina i els picovirus, adenovirus, enterovirus, reovirus, norovirus i sapovirus, torque-tenovirus, torovirus, etc. 
Tecnio - Be tech. Be competitive       Parc Científic i Tecnològic - Universitat de Girona       Universitat de Girona© TechnoSperm 2007 · info@technosperm.com · web: Meddia