català  |  castellano  |  english
TechnoSperm
recerca


Línies de recerca

Traçabilitat i proves de parentiu

El parentiu dels animals, és a dir, llur paternitat, filiació, etc. pot determinar-se mitjançant les anàlisis de les diferències en marcadors genètics tipus 'microsatèl·lits de DNA'. Per això és necessari determinar el nombre i tipus de marcadors microsatèl·lits utilitzats i amplificar aquests marcadors per PCR. Tenint present que cada individu te un nombre de repeticions determinat de cada microsatèl·lit, si coneixem el perfil de microsatèl·lits d'un o ambdós progenitors podrem determinar la paternitat.

La traçabilitat reproductiva i alimentària també és fonamental per a la identificació de l'origen de l'animal, per assegurar la genealogia dels animals en programes de selecció genètica i per a la identificació d'espècies per evitar fraus alimentaris. 
Tecnio - Be tech. Be competitive       Parc Científic i Tecnològic - Universitat de Girona       Universitat de Girona© TechnoSperm 2007 · info@technosperm.com · web: Meddia